BAŚNIE LUDÓW ZIEMI

Baśnie ludów ziemi  to prastare tradycyjne opowieści z wielu krańców świata oraz te, które przychodzą teraz. To mozaika głosu, dźwięku tradycyjnych instrumentów z odległych krain, pieśni i ciszy. Baśnie to Strażnicy Nici. to Cisza Oceanu Szczęśliwości. Mówią przez nie Istoty z Głębi Wielkiego Śnienia. Niosą Dobre Wieści.. WRACA NASZA PAMIĘĆ – PAMIĘĆ TEGO KIM JESTEŚMY! jest jak Ogień. Zmienia się w Skrzydła. To czas Powrotu! Baśnie które wędrowały zawsze ze mną, teraz widzę: cała mądrość w nich zawarta, przekazywana przez ciche głosy przodków, mistrzów, opiekunów z głębi wielkiej Tajemnicy.. to na TERAZ! Wędrowne baśniarstwo to sztuka, która znów zaczyna tętnić życiem. Więcej o projekcie Baśnie Ludów Ziemi na stronie.

Baśnie Ludów Ziemi Zawierają w sobie wzory piękna z których utkane są sny. Baśń niesie naukę, mądrość i głębię; krąży wokół tej samej niezmiennej prastarej wiecznej Prawdy przekazywanej przez pokolenia, aby człowiek pamiętał o tym, kim jest ॐ

Dzieci_Baśnie Ludów Ziemi kierowane są dla starszych słuchaczy i dla dzieci które odnajdują się w takiej przestrzeni Ciszy.

Spotkanie z Baśniami dla wielu może stać się Spotkaniem z Wielką Tajemnicą, spotkaniem z czymś co pragnie wzlecieć na wolność, To przestrzeń, która potrzebuje uszanowania i zaopiekowania od nas wszystkich. Im pełniejsze, tym większy dar Baśnie mogą nam podarować.

Im więcej opowiadam Baśnie tym większy mój szacunek do tych Bram cudownych . Baśnie to Strażnicy Nici. to Cisza Oceanu Szczęśliwości. Mówią przez nie Istoty z Głębi Wielkiego Śnienia. Niosą Dobre Wieści.. WRACA NASZA PAMIĘĆ – PAMIĘĆ TEGO KIM JESTEŚMY! jest jak Ogień. Zmienia się w Skrzydła. To czas Naszego Powrotu! Wielkiej Mocy.

O prowadzącym

Od lat wędruję po Polsce i opowiadam/ śpiewam baśnie… pod nazwa Magda Baśnie Ludów Ziemi . pochodzę z Gdańska… ale w wieku nastolaki życie zabralo mnie za ocean w podroż wielu miejsc… teraz baśnie, które opowiadam nasączone sa mądrością Plemiennych Ludów … tym czym zostałam obdarowana teraz płynie dalej… tak nasiona krążą w tym swiecie. i są też Pieśni.. Uwilbienia.. Pieśni dla WIelkiej Tajemnicy.. przeplataja Baśń… ta wędrówka jest tak naprawdę moją drogą do Siebie..i te Baśnie Ludów Ziemi one są jak krople wody …

unitywaves