Jasmine Milla i Andi Dziedzina  tworzą świadomą muzykę, która poprzez słowa i melodie pozostawia słuchacza z refleksyjnymi myślami, sprzyjającymi manifestacji pozytywnych doświadczeń życiowych.

Jasmine Milla to piosenkarka, joginka, organizatorka kobiecych kręgów, spotkań pracy z ciałem oraz certyfikowana ​ przez mistrza Mantak Chia – „Universal Healing Tao Instructor” .

​Andi Dziedzina jest bioenergoterapeutą, muzykiem, zielarzem oraz świadomym kreatorem rzeczywistości. Jest także twórcą Bioenergetycznych Urządzeń, organizatorem spontanicznych sesji jam session.

unitywaves