Kontaktuj z dzieckiem
Spotkania KONTAKTUJ Z DZIECKIEM to czas i przestrzeń stworzona na wzajemne porozumienie dzieci i dorosłych. To wspólne działania ruchowe oparte na spontanicznej zabawie, improwizacji z elementami kontakt improwizacji.
Będziemy wspólnie skakać, turlać się i upadać, ale i praktykować skupienie, koncentracje, swobodny przepływ oddechu i działać kreatywnie.
Podczas zajęć jest duża swoboda ćwiczeń i ich formy, podejmowana przez uczestników w zależności od ich gotowości. Tworzymy przestrzeń na wzajemne porozumienie przez ruch.

Duet mama i córka 💞

🏵Dzięki zabawie i zadaniom będziemy odkrywać różne sposoby kreowania otaczającej nas przestrzeni oraz możliwości wpływania na nią.
Dzieci i rodzice działając razem, mają możliwość rozwinięcia nowej formy komunikacji niewerbalnej poprzez pracę z ciałem i kontaktem fizycznym. To przestrzeń dla Was do budowania i pogłębienia więzi rodzinnej za pomocą naszego ciała.

🌼Miejsce na rozwijanie samodzielności i niezależnego ducha u młodych, a rodzice uczą się z nimi współpracować na równi. W ten sposób można budować u dzieci fundamentalne poczucie własnej wartości oraz wzajemnego zaufania do siebie.
Dzięki improwizacji odkrywamy świat intuicyjnie przez kontakt fizyczny, ruch i dotyk. Rozwijamy inwencję twórczą, wyobraźnię, chęć eksperymentowania, dzielenia się własnymi emocjami. Nie ograniczamy się do powtarzania, naśladowania, a zachęcamy do współtworzenia.
Dzięki wspólnym działaniom i doświadczaniu dzieci oraz dorosłych mamy szansę wspierać rozwój Naszej relacji w rodzinie, rozwój dziecka i jego przyszłości.
Pracujemy z Metodą Ruchu Rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne. Wykorzystuje ona mowę ciała do porozumienia niewerbalnego. Rozwija świadomość własnego ciała i otoczenia, pobudza sferę motoryczną. Stymuluje rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Rozwój sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych za pomocą ruchu.

🌺Praktykujemy z improwizacją i kontakt improwizacją – dzieci odkrywają świat intuicyjnie, przez kontakt fizyczny, ruch, dotyk. Improwizacja rozwija inwencję twórczą, wyobraźnię, chęć eksperymentowania, dzielenia się własnymi emocjami. Nie ograniczamy się do powtarzania, naśladowania, a uczymy współtworzenia.

O prowadzących

Magdalena Lechowicz – spełniona kobieta i mama. Eksploruje autentyczność i naturalność w ciele poprzez praktykę improwizacji i kontakt improwizacji. Pracując z wyobrażeniami, bazuje i polega na świadomości ciała i umysłu. Kierująca się intuicją i nieustająco w praktyce medytacji, oddechu i tańca 
Performerka, edukatorka, absolwentka Uniwersytetu Londyńskiego, Performance Studies w Wielkiej Brytanii. Dyplomowana instruktorka tańca i trenerka personalna.
Uczestniczka kursu metod pracy w Terapii Tańcem i Ruchem w Ośrodku IBA.
Nauczycielka 11 i 13-tej edycji Festiwalu Kontakt Improwizacji Warsaw Flow, Laboratorium Kontakt Improwizacji dla dzieci i dorosłych – „Kreowanie ciałem, kształtowanie ruchem”.
Założycielka „Kontaktuj z dzieckiem” (spotkania oraz warsztaty ruchowe dla dzieci i dorosłych prowadzone z córką) oraz „My Body – My Dream Space” – program pracy z ruchem i ciałem dla kobiet.

Maja Brzozowska (lat 10) – współprowadzi zajęcia z mamą. Radosna i pełna energii 9-latka, która uwielbia ruch i przekraczanie swoich barier. Zawsze chętna do wspólnych „turlańców”, harców, podskoków i fikołków. Lubi śpiewać, tańczyć, skakać po drzewach, ale najlepiej czuje się na końskim grzbiecie. Dobrze czuje się wśród zwierząt i w naturze. Jej marzeniem jest mieć konia jako swojego druha, a wyzwaniem swobodne wyrażanie siebie przed nauczycielem

unitywaves