Czuły Wojownik – Komunikacja Empatyczna dla Mężczyzn Piotr Jan Panasiuk & Jakub Macewicz
Wewnętrzny spokój, świadomość czego chcę oraz satysfakcjonujące relacje zależą od umiejętności rozpoznawania własnych emocji i zadbania o swoje potrzeby.
W tym celu nasz warsztat w nowatorski sposób łączy metodę Komunikacja Empatycznej (NVC) i Mindfulness (uważność). Komunikacja Empatyczna odwołuje się do prostej zasady – czuję się dobrze, kiedy moje potrzeby są zaspokojone. Dbając o swoje potrzeby, daję sobie szansę na lepsze samopoczucie, co sprawia, że zauważam także potrzeby innych ludzi w moim otoczeniu. To wymiernie poprawia jakość relacji partnerskich, małżeńskich, rodzicielskich i biznesowych.
Potrzebuję zatem wiedzieć, co i kiedy czuję, aby móc wiedzieć, czy i kiedy moje potrzeby są zaspokojone. Właśnie w tym mindfulness oraz różne metody pracy z ciałem uzupełniają Komunikacje Empatyczną: regulują emocje, pozwalają zatrzymać gonitwę myśli i działań. Kiedy zaś zauważam, czego doświadczam, mogę zareagować w przemyślany sposób. A to ułatwia zaspokajanie potrzeb, poprawia samopoczucie oraz wspiera relacje z ludźmi.
Podczas naszego warsztatu będziemy pracować głównie nad komunikowaniem własnych potrzeb tak, aby zostały one dostrzeżone przez innych; nawiązywaniem empatycznego, życzliwego kontaktu w relacjach z bliskimi oraz zauważeniem i rozumieniem własnych emocji.

O prowadzącym

Jakub Macewicz Psychoterapia -Obecnie pracuję jako psychoterapeuta psychodynamiczny indywidualnie i z grupami, a także jako terapeuta par w modelu EFT. Ukończyłem pełne szkolenie z zakresu terapii EFT dla Par; jestem studentem ostatniego roku całościowego, czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz ostatniego roku Szkoły Psychoterapii Grupowej. Moją pracę poddaję stałej, intensywnej superwizji.
Uczestniczyłem w licznych kursach z zakresu Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz wielu warsztatach w nurcie łączenia emocji i ciała. Z wykształcenia jestem socjologiem, ale w swojej karierze pracowałem między innymi na uniwersytecie, współprowadziłem firmę w branży sanitarnej oraz przez wiele lat uczyłem języka angielskiego.
Wspieram mężczyzn w poszukiwania ich najbardziej autentycznego “ja”. Zawiązałem oraz przez kilka lat prowadziłem Męski Krąg w Białymstoku, a potem byłem pomysłodawcą i współtworzyłem Czułego Wojownika.
unitywaves